lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Karin Fisk
Civ.ing., Yrkeshygieniker, Doktorand
karin.fisk@med.lu.se 
Tel: +46 46-176934