lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Karin Lovén

Det vetenskapliga arbetet kommer att fokuseras på karaktärisering av partikelemissioner i olika arbetsmiljöer och från olika (humana) aktiviteter i inomhusmiljöer. Arbetet kommer att fördelas mellan olika projekt som alla har en koppling till detta övergripande forskningsfokus och partikelemissionerna kommer även i viss mån att kopplas till potentiella hälsoeffekter.

Projekt - Städspray

Olika städsprayer kommer att karaktäriseras med avseende på aerosolformation och användning kommer att kartläggas genom enkätundersökningar bland profesionella städare. Humanexponeringar kommer att genomföras för att undersöka aerosolernas eventuella hälsopåverkan. En interventionsstudie kommer att genomföras för att undersöka hur en förändring av arbetsmetod kan påverka städarnas hälsa, både med avseende på luftvägarna och muskelbelastning.

Projekt - NanoSafety

Arbetsplatsmätningar kommer att genomföras på fyra olika företag som hanterar nanomaterial (nanopartiklar etc.). Partikelemissioner från olika processer och arbetsmoment kommer att mätas för att utvärdera potentiella exponeringsrisker. Dessa mätningar kommer sedan eventuellt att följas upp av toxikologiska studier då partiklarna samlas in med hjälp av en High Volume Sampler (HVS) för att sedan användas till cellexponeringsstudier i ALI (Air Liquid Interface)-kammaren.

Sidansvarig: