lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lena Petersson

Lena är antagen som doktorand i arbetsmiljöteknik vid LTH från och med 1 april 2014. Doktorandtjänsten berör införandet av e-hälsotjänster inom Hälso- och Sjukvårdsområdet och anställningen är knuten till det AFA-finansierade projektet ”E-hälsotjänsters Påverkan på Sjukvårdspersonalens Arbetsmiljö (EPSA)” vars syfte är att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid utveckling och införande av e-hälsotjänster, samt att sprida denna kunskap för bättre förståelse vid liknande framtida införanden.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Lena Petersson
projektkoordinator
lena.petersson@design.lth.se 

Tel: +46 46 222 05 33

» Curriculum Vitae

Intresseområden
Hälso- och sjukvård, eHälsa, arbetsmiljö, journal via nätet, Hälsopedagogik, Health Literacy och eHealth Literacy