lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

KONTAKTINFORMATION

Mats Bohgard
Professor emeritus
Mats.Bohgard@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 80 16

» Curriculum Vitae