lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Per Gustafson

Per Gustafson har trettio års erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor och under de senaste tjugo åren inom akademin. Sedan 2013 är han forskarstuderande inom Arbetsmiljöteknik med inriktning mot sekuritetshantering (Security Management).Han är även initiativtagare till att etablera säkerhetsvetenskap (Security Science) som en disciplin i Sverige för såväl grundutbildning som forskning i syfte att utveckla och akademisera sekuritetsområdet. I arbetet med detta har han erhållit stipendier för att upprätta internationella kontakter med lärosäten i Australien, USA och Storbritannien.

Per Gustafson har två år i rad, 2015 och 2016, erhållit utvecklingsmedel från Stiftelsen Brand- och livförsäkringsaktiebolags Skånes jubileumsfond för brandskyddstekniska installationer.


Publikationer:

Gustafson, Per (1996), Trafiksäkerhet för funktionshindrade i resandet; FO 40-A 96:6825, Vägverket, Borlänge

Bullock, Adrian and Gustafson, Per (2001), The VITI program: Final Report, SICS Report, SICS, Stockholm

Gustafson, Per (2015), Säkerhetskultur och kollektiv acceptans, - en säkerhetschefs betraktelse över hur samhället kan förhålla sig till kameraövervakning inför behovet av en ökad trygghet, ur Agrell, Wilhelm och Petterson, Tobbe (red.) "Övervakning och integritet - en antologi", rapport till MSB, Lunds universitet, Lund

Gustafson, Per, Johnsson, Per och Borell, Jonas (2015), Säkerhet på jobbet i ett psykosocialt perspektiv, - en studie av hur man tänker kring de som utsätter andra för mentalt och tyst våld, även känt som översitteri och mobbing, Konferensbidrag, FALF

Gustafson, Per and Diegel, Olaf (2015), Access Card Reader Designed for Usability through Additive Manufacturing, Poster Presentation, IEA Congress 2015, Melbourne, Australia (download)

Gustafson, Per (2015),“It was only a joke…”, From youthful indiscretion to national and international complications, - an applied research case study in real time crisis, 4th International Conference on Crisis Communications, Helsingborg, Sweden

Gustafson, Per (2015), How to Make the Right Security Decision Concerning Staff Members Abroad in a Upcoming Situation - a case study of “Quality and Tabloid” Media’s Risk Communication, 1th SRA Nordic Chapter Risk Conference, Lund, Sweden

Gustafson, Per & Nilsson, Fredrik (2016), Decision-making on Uncertainty and Ambiguity Grounds or How to Choose Between Plague and Cholera: a retro perspective study of four threat situations at Swedish Universities, 2nd SRA Nordic Chapter Risk Conference, Göteborg, Sweden

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Per Gustafson
forskarstuderande, Ph.Lic
per.gustafson@design.lth.se 

Tel: 046 222 37 48