lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Roland Akselsson

Roland.Akselsson@design.lth.se

FD, MK, docent, professor emeritus

Aktuella intresseområden och några pågående och nyligen avslutade aktiviteter

  • Human factors (inklusive organisatoriska faktorer) / Ergonomi i vid bemärkelse
  • Arbetsmiljö (Medverkar i Prevents framtagning av internetbaserad kurs), Nanosäkerhet
  • Ledningssystem och säkerhetskultur för
    säkerhetskritisk verksamhet (Rapport till Strålsäkerhetsmyndigheten)
    hälso- och sjukvård /Patientsäkerhet (föreläser)
    mm
  • Hållbar utveckling. Arbetande ordförarande i institutionens arbetsgrupp för Hållbar utveckling (The Long View) - ger en kurs för doktorander och en pilotkurs för lärare i ämnet. Se The Long View.
Sidansvarig:

Kontaktinformation

Roland Akselsson
Professor emeritus 
roland.akselsson@design.lth.se

Tel: +46 46-222 92 66

» Curriculum Vitae

In English