lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

kontaktinformation

Sara Thuresson
doktorand
sara.thuresson@design.lth.se 
046 222 12 83
072 246 89 34