lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Termisk miljö

Information in Chinese.

Verksamheten inom gruppen Termisk miljö innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa och välbefinnande, liksom utveckling av metoder för utformning och design av sådana miljöer för optimal funktion för människor som vistas eller arbetar där. Forskning bedrivs också om funktion och design av personlig skyddsutrustning. Verksamheten omfattar såväl experimentella studier på människa som studier av termodynamiska samband. Den övergripande inriktningen beskrivs av nedanstående ämnesområden:

● effekter av termiska miljöer på hälsa, funktion, arbetsförmåga och välbefinnande;
● identifikation och beskrivning av termiska riskfaktorer i olika miljöer;
● utveckling av riskbedömningsmodeller avseende termisk belastning;
● strategier för prevention och elimination av riskfaktorer och riskmiljöer;
● termodynamiska samband rörande människokroppens värmebalans;
● ergonomiska aspekter på utformning och användning av personlig skyddsutrustning;
● utveckling av mätmetoder för analys av termiska miljöer och termodynamiska förhållanden.

Förutom forskningsverksamhet kan gruppens kunskap, kompetens och mätmetoder utnyttjas för:

● utredning och bedömning av termiska miljöproblem;
● test av personlig skyddsutrustning, särskilt beklädnad;
● undervisning och föreläsningar;
● rådgivning.

Gruppen medverkar i flera olika nationella, nordiska och internationella nätverk samt i europeiskt och internationellt standardiseringsarbete. Detaljerad information om våra omgående aktiviteter finns under projekt.

Sidansvarig:

Click for Stockholm Bromma, Sweden Forecast
Malmö

Click for Stockholm Bromma, Sweden Forecast
Stockholm

Click for Stockholm Bromma, Sweden Forecast
Kiruna

KONTAKT

Chuansi Gao

Universitetslektor
Telefon: +46 46-222 32 06
_________________________
Ergonomi och aerosolteknologi
Designvetenskaper
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, IKDC, Lund
Fax: 046-222 44 31