lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Kalev Kuklane slutar hos oss i januari och flyttar från Lund.

Kunskapsöversikt om hälsofarlig värme inomhus
Ett tag sedan publicerades vår kunskapsöversikt om värmeexponeringar i arbetslivet (se mer i Arbete och Hälsa 2017;51(7)). Nu var det dags igen. På uppdrag av Folkhälsomyndighet har Karin Lundgren Kownacki skrivit om värmeproblem och lösningar i inomhusmiljöer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/varmestress-i-urbana-inomhusmiljoer--forekomst-och-mojliga-atgarder-i-befintlig-bebyggelse/). Andra medverkande var Aneta Wierzbicka, Chuansi Gao och Kalev Kuklane. Rapporten var en del av större projekt där flera universitet medverkade. Rapporterna planeras presenteras under närmaste månaden.

Temadag om personlig skyddsutrustning 2018
Flera år i rad har vi organiserat Temadag om personlig skyddsutrustning. 29/10 2018 är det dags igen. Tema i år är Bedömning av klimatpåverkan på arbetet och på fritiden där vi tar upp olika datamodeller för värme och kyla och hur man väljer ingångsdata. En betaversion av mobilapp för Android telefoner som använder de standardmodeller och ger personliga råd kopplad till väderdata (se mer om projektet här: ClimApp) kommer att presenteras. Program och anmälan finns för nedladdning. Sista anmälningsdagen är fredagen den 19/10. Se mer information om tidigare temadagar under Utbildning.

Ny doktorand

I maj började hos oss en ny doktorand, Jakob Petersson. Han kommer att arbeta i början mest inom ClimApp och relaterad modellering.

Besök in
Vi har haft hos oss en ny gästdoktorand från Brno University of Technology, Róbert Toma. Róbert forskar om metodologi att mäta avdunstningsmotstånd hos klädersystem på termiska dockor. Han kommer att repetera de mätningar som han utförde här vid hemuniversitetet på en Newton-typ av termisk docka.

ClimApp - ett nytt projekt hos klimatgruppen
Chuansi Gao ansökte och fick EU projektet ClimApp. Projektet har 9 partner från Sverige, Danmark och Holland och får pengar från European Research Area for Climate Services (ERA4CS). Den ska integrera meteorologisk data med Människans värmebalansmodeller för att utveckla personliga verktyg för att utvärdera termisk belastning, och föreslå adaptionsstrategier för att hantera stress orsakad av termisk klimat. De existerande och förbättrade termiska modeller om människans reaktioner, värme- och kylstress index, t.ex. Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), Predicted Heat Strain (PHS), Predicted Mean Vote (PMV) och Required Clothing Insulation (IREQ) ska infogas för att utveckla en mobil app (ClimApp) för att kunna täcka bred omfång av klimatbetingelser. Forskare, olika aktörer och slutanvändare kommer att vara inblandade i utvecklingsprocessen. Projekt kick-off ska ske den 26. september.

Fortsätt samarbete efter Pufendorf institutets initiativet 
Pufendorf teman HEAT och Healthy Indoor Environments har fortsatt vidare. Bidrag till en särskilt utgåva av International Journal of Biometeorology  om klimatförändringar  (HEAT) är ute. Båda teman ansökte om projekt och lyckades. Chuansi Gao representerar oss i olika sammanhang, t.ex. genom EU-projektet Heat-Shield (https://www.heat-shield.eu/).

Länkar till populärvetenskapliga TV och radio program där vi medverkar kan hittas under Publikationer.

Kurser
För utbildning kolla under Utbildning.

Sidansvarig: