lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arkiv

Disputation
Karin Lundgren Kownacki förbereder sin doktorsavhandling. Disputationen har vi planerat till den 23 februari 2018. Arbetet handlar om klimatförändringarnas påverkan på arbetande befolkningen med titel: The HEAT is on! Evaluation of workplace heat stress under changing climate. Vi har inbjudit Prof. Dr. Steve Rowlinson från the University of Hong Kong att agera som opponent.

Kallt! Bedömning av exponering, påverkan och skydd.
Centrum för termisk miljö och personskydd vid Lunds tekniska högskola i samverkan med FTF Arbetsmiljö höll en heldag den 2 november med temat kyla. Syftet var att informera om risker, öka kunskapen om hur vi påverkas av och reagerar vid exponering till kyla, informera om verktyg för att bedöma risk och påverkan i kallt klimat och slutligen informera om ny kunskap, regler, tester och produkter för personskydd. Vi hade 29 deltagare från 15 företag, institut eller myndighet. Det var många frågor och bra diskussion runt alla möjliga aspekter runt människan i kyla.

Licentiatavhandling
Amitava Halder försvarade sin avhandling den 17 maj 2017. Temat var Evaluation of physical work capacity and leg muscle fatigue during exhaustive stair ascending evacuation. The opponenten var Dr. Juha Oksa från FIOH i Uleåborg, Finland, och examinator var Dr. Ingrid Svensson från LTH. Det blev en härlig diskussion och Amitava klarade sig utmärkt. Avhandling är tillgänglig för nedladdning från lup.lub.lu.se/record/2e89d58a-1d3e-4e07-b17a-c93a2489e2a9

Seminarium om arbetsrelaterad värmebelastning hos AFA försäkring
Två nya kunskapsöversikter om värme presenterades under seminariet hos AFA den 13/6/2017. Den ena handlade om värmepåverkan och åtgärder i allmänhet, och den andra om hur värme påverkar människor med hälsoproblem. Kalev Kuklane var en av presentatörerna. Mer kan man läsa och se videointervjuer på 

https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/hur-paverkas-vi-av-att-arbeta-i-varma-miljoer/

Gästforskare
Vi har en doktorand från Syd Korea, Siyeon Kim från Seoul National University på besök genom forskarutbyte under ett år (jan. 2017- nov. 2017). Hon studerar samband mellan puls och djupkroppstemperatur.

Delta i en global undersökning om klimatförändringar och temperaturupplevelser!

Vi söker dig som är mellan 19 och 29 år och studerar eller arbetar vid ett svenskt universitet.

Hjälp oss att förstå klimatförändringarnas temperaturpåverkan på dina vardagliga sysslor. Denna undersökning kartlägger möjliga ändringar i temperaturupplevelser pga. klimatförändringar. Studien organiseras av internationella forskare från Fiji, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Mongoliet och Sverige. Frågeformuläret består av 52 frågor och handlar om din erfarenhet, upplevelse och förnimmelse av temperatur och klimatförändringar. Enkäten tar ca 20–30 minuter att besvara.

Undersökningen riktar sig till personer som är mellan 19 och 29 år gamla, som studerar eller arbetar vid Svenska universitet, som för det mesta har en stillasittande sysselsättning/arbete och har bott i samma region de senaste fem åren.

Följande länk leder direkt till undersökningen: https://sv.surveymonkey.com/r/climatechange00

Temadag om personlig skyddsutrustning 2016
Flera år i rad har vi organiserat Temadag om personlig skyddsutrustning. 27/10 2016 var det dags igen. Tema i år var Arbete i värme - belastning, standarder, lösningar. Program finns för nedladdning. Se mer information under Utbildning.

Fortsätt samarbete efter Pufendorf institutets initiativet HEAT
Förra året deltog vi i 2 Pufendorf teman: HEAT och Healthy Indoor Environments. Båda teman blev framgångsrika och samarbetet fortsätter. Till exempel, förbereder vi tillsammans med andra från HEAT en särskilt utgåva av International Journal of Biometeorology där man undersöker klimatförändringarna från olika synvinkel.

Utrymning på långa trappor uppåt
Vi medverkade i projektet om utrymning på långa trappor uppåt. Det byggs mer och djupare under markytan, och därmed behövs det mer information om fysisk förmåga och rörelsehastighet för att planera för utrymningen och utrymningsvägar. Projektet avslutades och slutrapporten är ner laddbar här: http://lup.lub.lu.se/record/8232151/file/8232173.pdf. Flera tidskriftsartiklar är också på gång.

PPE Conference 2014. The European Lead Market for Protective Textiles and Clothing. 18-19 November 2014, Brussels, HUSA President Park Hotel

 

 

XVI International Conference on Environmental Ergonomics, ICEE2015, Portsmouth, UK, June 28 - July 3, 2015

The 7th European Conference on Protective Clothing will be organised in May 2016 by Dokuz Eylül University, Turkey

The 11th International Meeting on Manikins and Modelling (11I3M) will be held at Soochow University, China in 2016

Vädjan om hjälp:

Svensk text till en internationell frågeundersökning om cykling och cykelhjälmsanvändning organiserad av COST action TU1101 (http://www.bicycle-helmets.eu/) är klar. Jag ber hjälp med att sprida länken bland cyklister, tack: 

http://survey.qut.edu.au/f/183418/b9b8/ 

Förhoppningsvis bidrar detta till bättre planering av cykelvägar och cykelmöjligheter samt ökad säkerhet och minskad olycksfallsrisk bland cyklister.

Om det finns möjlighet då kan länken spridas även via hemsidor eller facebook och liknande media, tack.

Länkar till samma enkät i olika länder (språk) finns via http://www.bicycle-helmets.eu/survey

 

Inlägg i tidningar
Några tips om kyla och kläder publicerades nyss i DN och i Sydsvenskan:

http://www.dn.se/ekonomi/sa-haller-du-varmen-i-vinter/
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/koldexpert-huttrandet-for-med-sig-varme/

Vi har kunnat bidra även lite med i Indiska pressen om sari användning:

https://in.news.yahoo.com/your-sari-is-like-a-thermos-081419218.html

Ny doktorand
Vi har fått en ny doktorand, Amitava Halder. Han kommer att arbeta mest med frågor om fysisk arbetsförmåga, muskelaktivitet och biomekanik och hur det kan påverkas av termiska faktorer. Välkommen, Amitava!

Multidisciplinär samarbete inom Pufendorf institutet
I år deltog vi i 2 förslag för Pufendorf teman: HEAT och Healthy Indoor Environments. Den förste initierades av vår grupp och Karin Lundgren utförde mycket av arbete med förberedelser. Båda förslagen blev godkända och upp till nästa sommar är vi involverade i de planerade aktiviteterna där.

Utrymning på långa trappor uppåt
Vi medverkar i projektet om utrymning på långa trappor uppåt. Det byggs mer och djupare under markytan, och därmed behövs det mer information om fysisk förmåga och rörelsehastighet för att planera för utrymningen och utrymningsvägar. För att undersöka detta utfördes den första studien i serien i IDEON Gateway i Lund. Mer information om försöket hittar ni här: http://www.karlfridolf.se/ascending-stair-evacuation-experiment/

Karin Lundgren blev klar med sin licentiatuppsats
How will Climate Change Working Life? Impacts of Heat on Productivity and Health, och hade sin licenciatseminarium den 14 april 2014. Grattis!

Användarvänliga cykelhjälmar
I samarbete mellan laboratoriet för termisk miljö (LU), Estonian Academy of Arts och Termokatse OÜ, och med stöd från COST Action TU1101 om cykelhjälmar, EAS - Enterprise Estonia och Erasmus program skapades de nya designlösningar på cykelhjälmar. De lösningar testas nu inom ramen av examensarbetare Helena Aljaste från Estland. Hon kör tester med och utan vind, och i torrt och fuktigt tillstånd på vår termisk huvud modell och undersöker bidragande faktorer till bättre eller sämre ventilation. Målet är att skapa ny design som kan optimeras enligt behov och förutsättningar av olika användargrupper.

 

Temadag om personlig skyddsutrustning 2013 på gång
Flera år i rad har vi organiserat Temadag om personlig skyddsutrustning. 22/10 2013 var det dags igen. Tema i år var "Nytt inom andningsskydd, effekter av kläder från värme till kyla, och halkrisk".

Gilla jobbet i Stockholm 24-25. oktober

Vår avdelning deltog i Gilla jobbet mässan på Älvsjömässan. Lunds universitet var mycket starkt representerat. Chuansi Gao, Kalev Kuklane and Karin Lundgren deltog från vår del. Chuansi förklarade halkförskning och uppmätte friktion hos up till ca 300 skor. Kalev tog huvudsakligen hand om Tore och prediktionsmodellerna för värme och kyla, och Karin förklarade användning av värmekameran. Antalet besökare där var svårt att bedöma, men munnen blev i alla fall torr av den kontinuerliga pratandet.

International workshop on occupational heat exposure indicators for use in climate change impact assessments

 

Avdelningarna för Arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten och Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola stod 13-15 augusti som värdar för INTERNATIONAL WORKSHOP ON OCCUPATIONAL HEAT EXPOSURE INDICATORS FOR USE IN CLIMATE CHANGE IMPACT ASSESSMENTS. Arrangemanget stöddes av bl a Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och det strategiska forskningsområdet Epidemiology for health (Epihealth). För vidare information ladda ner programmet.

Tiden har flygit förbi och det är dags för Mengmeng Zhao att resa tillbaka till sin hemuniversitet. Bilden nedan är från farwäl middagen (22/3/2012). Från vänster till höger: Karin Lundgren, Kalev Kuklane, Ingvar Holmér, Mengmeng Zhao och Chuansi Gao.

Faming Wang har börjat sin post-doc på EMPA, St. Gallen, Schweitz. Han disputerade fredagen den 9/12 kl. 13:15. Titeln på avhandlingen var CLOTHING EVAPORATIVE RESISTANCE: ITS MEASUREMENTS AND APPLICATION IN PREDICTION OF HEAT STRAIN. Fakultetsopponent var Prof. Hein Daanen, Vrije Universitet, Amsterdam, Nederländerna. Avhandling finns tillgänglig för nerladdning på http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=2173936 Grattis Tekn.D. Faming Wang.

Vår nästa temadag om personlig skyddsutrustning "Nordisk och Europeisk forskning om personskydd – PPE" är på 8 mars 2012. Ladda ner inbjudan här. Läs mer om tidigare temadagar under Utbildning.

Karin Lundgren blev antagen som vår doktorand. Välkommen, Karin!

Chuansi Gao har nyligen blivit docent. Grattis!

Gästforskare
Vi har en kinesisk doktorand, Meng Meng Zhao från Donghua University, Shanghai på besök genom forskarutbyte under ett halvt år (okt. 2011-mars 2012).

Samarbete med Umeå Universitet pågår redan några år, och vi har haft besök av 2 läkare, Otto Henriksson och Peter Lundgren hos oss vid flera tillfällen. Nu är de här igen. Den här gången handlar det inte om blöta kläder (se arkivet) men om mätnoggranheten av kroppstemperaturmätningar i fält. Här, i bilden bredvid är med alla våra gäster strax innan pilotstudien börjar.

Ingvar Holmér och klimatlaboratoriet medverkade i programmet Doktor NO. Detta är ett vetenskapsprogramm riktat mot barn. Den gången handlade det om människans vistelse i exrem kyla och värme. Se inslaget här:
http://www.ur.se/id/162277

Föreläsningar på Kunskapskanalen
Design för hållbarhet:
Kyla och värme – vad tål människan?

2,3 miljoner till forskning om halk- och fallolyckor
Halka orsakar många arbetsskador och därför beviljade AFA Försäkring 2 300 000 kronor till Chuansi Gao på Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet för att undersöka sambanden mellan friktion, balans och halk- och fallolyckor.
Pressmeddelande

Vi blev intervjuerade av videnskab.dk.

Gästforskare
Vi har 2 gästforskare hos oss som kommer hit då och då: Juhani Smolander från Finland and Leif Vangaard från Danmark. Just nu arbetar vi tillsammans om avkylning av händer och kropp, och AVAs (arteriovenous anastomoses) betydelse för hudtemperaturer och människans värmeutbytet med omgivningen. Klicka på bilden at se en bildspel hur hudtemperaturen ändras i tiden när omgivnings temperaturen sjunker. Vi planerar för nästa försöksserie som involverar arbete och en med äldre.

 

En pågående försöksserie handlar om omhändertagande av skadade vid massolyckor i kalla miljöer. Samarbete med Umeå Universitet pågår redan några år, och vi har haft besök av 2 läkare, Otto Henriksson och Peter Lundgren hos oss vid flera tillfällen. Först var det tester på vår termisk docka Tore, medan det senaste försök utfördes på försökspersoner. Olika räddningsenheter över hela landet och Skandinavien använder olika metoder att ta hand om skadade i kyla. Vårt mål var att undersöka vilken av de utvalda metoder är mest effektivt för att bibehålla patientens värmebalans bäst. Samarbetet har planerats att fortsätta även i framtiden. Mer information om projektet kan nås via Lund University Channel (Youtube).

ARBETARSKYDD (på papper 29 januari 2010, #1, s. 12-14) skrev om oss.

Temadag 2011 i Lund om personlig skyddsutrustning:
Värme och kyla i personlig skyddsutrustning - smarta lösningar för bättre komfort.
När: Onsdag den 2 mars kl. 10-16. Ladda ner inbjudan, program och anmälningblankett här.
Se information om våra tidigare temadagar under rubriken Utbildning.

Nyhetsbrev - ARBETSMILJÖFORSKNING.SE (12/11/2010) om oss:
Het och kall forskningsmiljö vid klimatlaboratoriet i Lund

Den 7 oktober 2010 presenterade Faming Wang sin  licentiatuppsats "Evaluation of the performances of Electrically Heated Clothing". Diskussionsledare var Anders Warell, Industridesign.

Vi var med på 8I3M (8th International Meeting for Manikins and Modelling)
22-26 augusti 2010 i Victoria, BC, Kanada:
http://www.youtube.com/watch?v=rso-EorH4qQ
Faming Wang och Kalev Kuklane hamnade på bilden tillsammans med NEWTON.

http://www.youtube.com/watch?v=IXfQSSUBSzk&feature=player_embedded

Nätverksmöte om Personal Protective Equipment (PPE)

Vi har fått IEA/JOSE Best Paper Award

Calculation of Clothing Insulation by Serial and Parallel Methods: Effects on Clothing Choice by IREQ and Thermal Responses in the Cold

publicerad i JOSE Vol. 13, No. 2 (2007).

Mer information finns här och artikeln kan laddas ner via tidskriftens hemsida här.


Vi fick Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA, German Ergonomics Society) "Best Paper Award 2008 - Praxis" för publikationen

Heat transfer through protective clothing under symmetric and asymmetric long wave thermal radiation

publicerad i Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Vol. 62, No. 4, s. 267-276 (2008). Författare var Peter Bröde, Kalev Kuklane, Victor Candas, Emiel den Hartogg, Barbara Griefahn, Ingvar Holmer, Harriet Meinander, Wolfgang Nocker, Marc Richards och George Havenith.

Länkar till popularvetenskapliga TV och radio program där vi medverkar finns under Publikationer.

under åren 2006-2008 för publikationen

arrangerades den 4 februari 2010 på SP i Borås.Vårt bidrag till mötet kan du ladda ner genom denna länk:BoråsPPE 

Sidansvarig: