lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Tema - klimat

Vind - kyla - vindens kylverkan

Vintern har periodvis och lokalt över landet varit mycket kall. Detta följer på en höst som i vårtland varit kallare än normalt de senaste åren.

Det är emellertid inte enbart luftens temperatur som avgör hur kallt vi upplever klimatet och hur vi påverkas av det. Vinden accelererar värme avgivningen från en varm yta och bidrar därmed till kylverkan. Detta är särskilt kännbart från huvudet eftersom värme blodcirkulationen inte begränsar värme tillförseln på samma sätt som i händer och fötter.

Sedan länge har man använt ett vind kyleindex - kylfaktorn - som ett uttryck för detta. Detta mer än 50 år gamla index har reviderats på basis av ny forskning. I USA och Kanada införde man under 2002 detta nya index i väderprognoser. Den vindkyletabell som återfinns nedan är således baserad på meteorologiska klimatdata, dvs temperatur och vindhastighet ska vara uppmätta på väderstationer. Om man gör sina egna klimat mätningar lokalt där man vistas, måste vindhastigheten korrigeras med en faktor 1,5 (10 km/h blir 15 km/h) innan man går in i tabellen och bestämmer kylverkan. Om du avläser vindhastigheten i m/s ska du multiplicera värdet med 3,6 s får du värdet i km/h.

Du avläser tabellen på följande sätt. Gå till kolumnen med uppmätt lufttemperatur eller närmast liggande. Följ kolumnen nedåt tills du finner den ruta som närmast motsvarar den aktuella vindhastigheten. Avläs kylfaktorn i rutan.

Exempel: -15 oC och uppmätt vindhastighet på platsen på 10 m/s (=15 m/s på 10 m höjd) ger ingångsvärdena -15 oC och 55 km/h (10x1,5x3,6=54). Kylfaktorn blir -29. Detta innebär risk för kylskada vid längre vistelse utomhus.

Vindkyletabell- kylfaktor

där Temp =lufttemperatur i oC and v10 = uppmätt vindhastighet på 10 m höjd i km/h.

Temp

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

v10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

-2

-7

-13

-19

-24

-30

-36

-41

-47

-53

-58

10

3

-3

-9

-15

-21

-27

-33

-39

-45

-51

-57

-63

15

2

-4

-11

-17

-23

-29

-35

-41

-48

-54

-60

-66

20

1

-5

-12

-18

-24

-31

-37

-43

-49

-56

-62

-68

25

1

-6

-12

-19

-25

-32

-38

-45

-51

-57

-64

-70

30

0

-7

-13

-20

-26

-33

-39

-46

-52

-59

-65

-72

35

0

-7

-14

-20

-27

-33

-40

-47

-53

-60

-66

-73

40

-1

-7

-14

-21

-27

-34

-41

-48

-54

-61

-68

-74

45

-1

-8

-15

-21

-28

-35

-42

-48

-55

-62

-69

-75

50

-1

-8

-15

-22

-29

-35

-42

-49

-56

-63

-70

-76

55

-2

-9

-15

-22

-29

-36

-43

-50

-57

-63

-70

-77

60

-2

-9

-16

-23

-30

-37

-43

-50

-57

-64

-71

-78

65

-2

-9

-16

-23

-30

-37

-44

-51

-58

-65

-72

-79

70

-2

-9

-16

-23

-30

-37

-44

-51

-59

-66

-73

-80

75

-3

-10

-17

-24

-31

-38

-45

-52

-59

-66

-73

-80

80

-3

-10

-17

-24

-31

-38

-45

-52

-60

-67

-74

-81

Källa: Environment Canada

Risknivåer:

 

 

Risk för förfrysning vid längre vistelse ute när kylfaktorn är lägre än

-25

 

Förfrysning möjlig inom 10 minuter

-35

Bar, varm hud vid akut exponering. Kortare tid med kall hud.

Förfrysning möjlig inom 2 minuter

-60

Bar, varm hud vid akut exponering. Kortare tid med kall hud.

 

 Tänk på inför blåsiga vinterdagar och kommande vintersportlov att

kolla väder och prognos innan du ger dig ut

skydda ansikte och huvud

klä dig i vindtäta, heltäckande kläder

undvik svettning, byt våta kläder

vidtag åtgärder genast när du blir kall

var särskilt försiktig om du har tidigare besvär med andning och cirkulation

Sidansvarig: