lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Verksamheten inom gruppen Termisk miljö innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, prestation och välbefinnande, liksom utveckling av metoder för utformning och design av sådana miljöer för optimal funktion för människor som vistas eller arbetar där. Forskning bedrivs också om funktion och design av personlig skyddsutrustning. Verksamheten omfattar såväl experimentella studier på människa som studier av termodynamiska samband.

Verksamheten är den enda av sitt slag i landet. Vi samarbetar därför med flera olika forskargrupper framför allt inom Europa, som exempelvis Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo), Tyskland, Thermal Environment Laboratory vid Loughborough University, Storbritannien och Finnish Institute of Occupational Health, Finland.

Pågående projekt handlar om
1. kläder med egenskaper för aktiv uppvärmning och kylning
2. utveckling av en svettande termisk docka
3. utvärdering av testmetoder för sovsäckar
4. utveckling av matematiska modeler för simulering av termisk belastning i varma och kalla miljöer (bl a COST-projekt)
5. Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga (AFA projekt)
6. Kylakänslighet hos äldre - AVAs och temperaturreglering i kroppen.
7. Omhändertagande av skadade i kall miljö (samarbete med Umeå). Se mer om arbetet på universitetets YouTube-kanal.
    

Finansiering sker delvis genom EU, FASVinnova, AFA samt genom uppdragsmedel från industrin.

Sidansvarig: