lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Akademisk arbete:
Avhandlingar och annat finns under publikationer.

En programkurs ges för medicinsk teknik under vårterminen:
Human performance in extreme environments (MAMF35, 7.5 hp, under vårterminen)

Fristående kurser:
1. TFRC05: Människan och inomhusmiljön, 7.5 hp
2. TFRC70: Människan i extrema miljöer , 7.5 hp

Ansök till kursen: www.antagning.se

Temadagar: Inom ramen för centrum för miljö- och personskydd har vi fr. o. m. 2006 organiserat följande temadagar åt industrin, samhället och myndigheter:

14 november 2019, ClimApp
29 oktober 2018, Bedömning av klimatpåverkan på arbetet och på fritiden
2 november 2017, Kallt! Bedömning av exponering, påverkan och skydd
27 oktober 2016, Arbete i värme - belastning, standarder, lösningar
23
november 2015, Utrymning på långa trappor uppåt
11 november 2014, Värme och kyla, arbetsmiljö och personskydd
22 oktober 2013, Nytt inom andningsskydd, effekter av kläder från värme till kyla, och halkrisk
8 mars 2012, Nordisk och Europeisk forskning om personskydd – PPE
2 mars 2011, Värme och kyla i personlig skyddsutrustning - smarta lösningar för bättre komfort
4 mars 2010, Personskydd i extrema miljöer
4 mars 2009, Kläder som skydd
21 februari 2008, Andningsskydd
7 mars 2007, Personskydd i räddningstjänsten
7 februari 2006, Miljö- och personskydd

Vattenhallen Science Center
Ett sätt att nå allmänhet och skolor för att öka intresset för teknik är att medverka i  Vattenhallen Science Center arbete.

Sidansvarig: