Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg

Beräkning av isolationsbehov för arbete och vistelse i kallt klimat
Med hjälp av en metod beskriven i ISO TR11079 kan den isolation som krävs av beklädnaden för värmebalans i aktuellt klimat beräknas. Detta värde (eller index IREQ) anges i clo eller i m2°C/W (1 clo=0.155 m2°C/W).

Beräkna IREQ

Den länken ovan är en officiell version som ISO 11079 referar till. Här finns en länk till alternativ version: IREQ.

Beräkning av Wind Chill Temperature
I ISO 11079 finns beskrivet en ny metod för att beräkna den kombinerade vind och temperatur effekten, den så kallade vind kylstemperaturen (Wind Chill Temperature). Den liknar den gamla WCI (Wind Chill Index).

Beräkna WCT

Beräkning av PMV and PPD, index för termisk komfort
ISO 7730 beskriver en metod för att utvärdera meddelmåttlig termisk omgivning och betingelser för termisk komfort. PMV indexet indikerar värde på människans termisk upplevelse som agerar i den omgivningen. PPD anger procentandel av människor i den omgivningen som skulle vara missnöjda med betingelser.

Beräkna PMV och PPD

Beräkning av PHS, värmebelastnings index
ISO 7933 beskriver en metod för utvärdering av varma miljöer och relaterad fysiologisk belastning. Programmet beräknar tiden då koppens innetemperatur och vätskebrist når kritiska nivåer.

Länk till officiell version av Prof. J. Malchaire finns här: PHS.

Vår egen beräkningsprogramm finns här PHS (under utveckling). Verktyget programmerades inom ramen för VINNOVAs Forska och Väx förstudie i samarbete med Taiga AB. Just nu borde allt fungera bäst under Firefox. En kort beskrivning av olika moduler följer.

För att köra enstaka PHS-simuleringar: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PHS/PHS.html

Samman som ovan men som en fil, lämplig att ladda ner lokalt på en dator, för att kunna köras utan anslutning till internet: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PHS/PHS_sa.html

För att köra flera PHS-simuleringar. Ger möjlighet att ändra parametrar mellan tidsstegen i simuleringen. Man kan även titta på känsligheten av resultatet beroende på ändringar i indata: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PHS/PHS_agenda.html

Att titta på variationer i resultatet av PHS-simuleringar då inparametrarna varieras kring de inmatade: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PHS/PHS_explorer.html

Tillståndet i fuktig luft: http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PHS/humidity.html

En vidare introduktion till applikationen finns här.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-18