lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Inom Ergonomi och aerosolteknologi forskar vi kring samspelet mellan människan och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Detta område kallas ofta människa-tekniksystem.

Samtidigt som vi har djup i vår forskning, med världsledande laboratorier inom aerosolteknologi, termisk miljö och visualisering, kan vi också visa upp en stor bredd med förmåga till helhetssyn över disciplingränserna. Vår verksamhet kännetecknas av att nästan alltid ingå i ett större sammanhang, som en del av omfattande och komplexa studier.
 

Miljö- och arbetsmiljöfaktorer

Inom området studeras enskilda biologiska, kemiska och fysikaliska parametrar i den fysiska miljön. Det kan röra sig om undersökningar av partiklar från avgaser och i inomhusluften, effekten av värme, kyla och ljusmiljö på hälsa och arbetsförmåga och hur vi påverkas av utformningen av den byggda miljön.

Visualisering och interaktionsdesign

Fokus ligger på hur produkter, tjänster, miljöer och människa-tekniksystem kan visualiseras och utformas för att passa in i sina sammanhang. Det kan handla om den fysiska arbetsplatsens utformning, vår boendemiljö, hur vi interagerar med tekniken eller arbete under stress.

Organisation och riskhantering

Området fokuserar på organisationers utformning, ledningssystem, arbetsprocesser och arbetsmetoder. Det kan handla om hantering av arbetsmiljö och säkerhet, att skapa förutsättningar för lärande för effektivitet och säkerhet, och att studera och aktivt delta i förändringsprocesser i arbetslivet.

Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap

Ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar studier av undervisning, lärande och kunskapsbildning inom teknikvetenskap. Ämnet spänner över utbildningsvetenskapliga och teknikvetenskapliga aspekter med fokus på forskning kring utveckling av undervisning och utbildning samt förutsättningar för lärande av hög kvalitet inom teknikvetenskap.

Sidansvarig:

Kontakt

Anders Gudmundsson
ämnesföreträdare
anders.gudmundsson@design.lth.se 
046-222 40 75

Erik Andersson
forskningskoordinator
erik.andersson@design.lth.se
046-222 91 44


Ergonomi och aerosolteknologi,
Designvetenskaper

Box 118, 221 00 Lund
Sölvegatan 26, Lund
Fax: 046-222 44 31