lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2019-02-19

Exjobbspresentation i interaktionsdesign, 27 februari kl 09.15[läs mer]


2019-02-15

– Om man är exponerad för kyla blir man van vid det, säger Kalev Kuklane, docent i termisk miljö vid Designvetenskaper, LTH, när Morgon i P4 Örebro frågar. Lyssna på inslaget: Morgon i P4 Örebro, publicerat 2019-02-15[läs mer]


2019-02-07

På ett frukostseminarium den 8 februari presenteras en studie om attityder till äldre anställda och om hur organisationer kan skapa en hållbar strategi för att hantera arbetskraft i olika åldrar. Mikael Widell Blomé,...[läs mer]


2019-01-29

personer står och lyssnar på föreläsare framför en ljusvägg

Med start i mars 2019 erbjuds uppdragsutbildningen "Synergonomisk riskbedömning", arrangerad av Arbetsmiljöhögskolan vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet.  Kursen syftar till att ge kunskaper inom området...[läs mer]


2019-01-16

Exjobbspresentation, 17 januari kl 13.30 [läs mer]


2019-01-15

Exjobbsredovisning i interaktionsdesign, 17 januari kl 11.00[läs mer]


2018-12-18

Pappersrecept för läkemedel har ersatts av e-recept, elektroniska journalsystem har blivit praxis, besöksbokning av läkare sker över nätet och virtuella läkarbesök via videolänk blir allt vanligare. Digitaliseringen är en process...[läs mer]


2018-12-18

Nu börjar säsongen med vinterkräksjuka och influensa. Ny forskning visar att vinterkräksjukan troligen sprids via luft. Tidigare har man trott att den smittar enbart genom fysisk kontakt.  – Det finns ganska lite kunskap om...[läs mer]


2018-12-14

Varannan psykolog har blivit mer kortfattad i sin journal efter att patienterna fått digital tillgång.–Journalen riskerar att bli mindre valid som arbetsredskap, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid...[läs mer]


2018-12-05

närbild på en tändsticka som tänder ett nerbrunnet stearinljus

Trots att levande ljus kan avge hälsofarliga sotpartiklar så finns det idag inga krav på ljustillverkarna att redovisa vad ljusen släpper ut och hur det påverkar hälsan. – Idag har kunden ingen chans att få reda på vad ett visst...[läs mer]


2018-11-12

Jakob står i aerosollaboratoriet

Nu står säsongen för vinterkräksjukan för dörren. Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i vården och ökar därmed arbetsbördan för de kollegor som inte insjuknar. Jakob Löndahl, vid Aerosolteknologi, Lunds tekniska...[läs mer]


2018-11-11

Vetenskapsrådet har beviljat 3,6 miljoner till projektet  “Sotbyggstenar i förbränningsemissioner: Implikationer för emissionsreduktion, hälsoeffekter och kortlivad klimatpåverkan”. I projektet kommer ny grundläggande...[läs mer]


2018-11-11

Dagens teknikutveckling gör det möjligt att övervaka patienters hälsa via digitalt överförd data. I utvärderingar av denna nya typ av vård ligger fokus oftast på patientens upplevelse. En studie av hur vårdpersonal upplever...[läs mer]


2018-11-08

Nanopartiklar kan avslöja om någon håller på att få sjukdomen KOL. Aerosolforskare vid LTH har en utvecklat en ny teknik som kan upptäcka sjukdomen tidigt och därmed bromsa sjukdomsförloppet.[läs mer]


2018-10-29

person ligger på stranden med laptop. Kontoret utan kontor står skrivet i bilden.

Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar och panelsamtal om framtidens kontor! Läs mer och anmäl din medverkan senast den 19 november på www.design.lth.se/framtidens-kontor. Medverkan är gratis.  Datum: 21...[läs mer]


2018-10-29

Hemsjukvård organiseras allt oftare i mobila team. Där samarbetar flera olika yrkesgrupper runt patienter som vårdas hemma. Forskare ska nu studera hur den förändringen inverkar på arbetsmiljön för hemvårdspersonalen. Hur...[läs mer]


2018-10-28

Vad händer med oss när allt ska vara mätbart? Frågan ställs i Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Arbetsmiljöforskaren Calle Rosengren från Designvetenskaper, LTH medverkar och ger sin syn på mätbarhet ur ett...[läs mer]


2018-10-22

Hemsjukvård ökar stort, särskilt i takt med att antalet äldre i befolkningen ökar. Det innebär att allt mer sjukvårdspersonal har ett hem som sin arbetsplats där de ofta arbetar ensamma. Hur kan de digitala tjänsterna, så kallat...[läs mer]


2018-10-09

Jonas spikar sin avhandling

Jonas Jakobsson försvarar sin avhandling Charting the Human Lung with Inhaled Nanoparticles i ämnet aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet.  Fakultetens opponent är professor Magnus Svartengren,...[läs mer]


2018-10-05

Exjobbspresentation, 5 oktober 2018, kl 15.00 [läs mer]


Visar post 41 till 60 av totalt 201.
Sidansvarig: