lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

2,5 miljoner till forskning om hur arbetet förändras när vården blir digital

2018-11-11

Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Erik Andersson

Dagens teknikutveckling gör det möjligt att övervaka patienters hälsa via digitalt överförd data. I utvärderingar av denna nya typ av vård ligger fokus oftast på patientens upplevelse. En studie av hur vårdpersonal upplever övergången från traditionell till digital vård kan ge kunskap om hur kostnadseffektiv den nya vården är.

Gudbjörg Erlingsdottir, vid Designvetenskaper LTH, tilldelas 2 499 000 kronor för att följa, studera och komplettera den så kallade WEBBIT-CR-studien, i vilken det digitala systemet LifePod används för eftervård av personer som drabbats av hjärtinfarkt. Intervjuer med sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare kommer att kompletteras med observationer av hur de arbetar.

Läs mer på AFA:s hemsida:
20 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa/

Kontakt: Gudbjörg Erlingsdottir, docent arbetsmiljöteknik, 073–316 66 82, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

 

 


Sidansvarig: