lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Development of shower chair for increased user independence

2019-05-09

Exjobbspresentation 29 maj kl 09.00

Cornelia Sjöberg och Malin Lindström presenterar sitt examensarbete Development of shower chair for increased user independence den 29 maj kl 09:00 i rum DC:304 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Projektet handlar om att utveckla ett koncept för en duschstol för ökad självständighet hos användaren. Målgruppen är personer som använder käpp eller rollator och som behöver stöd när de duschar, i form av en duschstol. Syftet är att duschstolen ska bidra till att hygienaktiviteter utförs på ett säkert och mer komfortabelt sätt, med fokus på ergonomi. Detta projekt har inkluderat hela produktcykeln från behovsidentifiering fram till en konceptkonstruktion tillsammans med utvärdering av slutgiltig prototyp.  

Handledare: Hillevi Hemphälä, Kajsa Haraldsson
Examinator: Johanna Persson
Opponent: Caroline Lindeskog

Välkomna!


Sidansvarig: