lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskare studerar mobila team i hemsjukvård

2018-10-29

Hemsjukvård organiseras allt oftare i mobila team. Där samarbetar flera olika yrkesgrupper runt patienter som vårdas hemma. Forskare ska nu studera hur den förändringen inverkar på arbetsmiljön för hemvårdspersonalen.

Hur påverkas arbetsmiljön när mobila tvärprofessionella team införs i hemsjukvården? Och vilket digitalt stöd behöver personalen i hemsjukvården och hemtjänsten för att teamarbetet ska fungera?

Sådana frågor ska Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH och hans forskarkollegor undersöka i en ny studie.

– Det blir ett annat sätt att jobba, säger Christofer Rydenfält.

Läs artikeln: Forskare studerar mobila team i hemsjukvård, publicerad på suntarbetsliv.se 2018-10-29


Sidansvarig: