lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontoret utan kontor - seminarium om aktivitetsbaserade arbetsplatser - 21 november

2018-10-29

person ligger på stranden med laptop. Kontoret utan kontor står skrivet i bilden.

Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar och panelsamtal om framtidens kontor! Läs mer och anmäl din medverkan senast den 19 november på www.design.lth.se/framtidens-kontorMedverkan är gratis. 

Datum: 21 november 2018
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund (Hitta hit)

En snabbt växande trend i arbetslivet är så kallade aktivitetsbaserade kontor – ett koncept som i grunden bygger på att fasta och personliga kontorsarbetsplatser ersätts med arbetszoner anpassade för olika typer av uppgifter. Arbetsuppgiftens karaktär avgör vilken plats man väljer och både chefer och medarbetare rör sig mellan tysta och livliga zoner i kontorsmiljön under en arbetsdag.

Bidrar aktivitetsbaserade kontor till en mer effektiv användning av kontorsytan? Känner vi oss inspirerade, kreativa och innovativa – eller skapar förändringarna ökad stress och irritation?

Medverkande i programmet: 

Förändringsprocessen mot att övergå till aktivitetsbaserade kontor
Aram Seddigh, fil dr, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och WeOffice

Ledarskap i det aktivitetsbaserade kontoret
Lena Lid Falkman, fil dr, Handelshögskolan i Stockholm

Kultur och normer i det aktivitetsbaserade kontoret – hot eller möjligheter?
Calle Rosengren, fil dr, Designvetenskaper, Lunds universitet och Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet

Vägar framåt i det framtida kontoret – modererat panelsamtal
Moderator: Susanna Bill. Susanna har bred erfarenhet av innovation, gränsöverskridande samarbeten och forskningsnära projekt och undervisar regelbundet master- och doktorandstudenter vid Designvetenskaper, LTH i design thinking.

 

 


Sidansvarig: