lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utveckling av belöningssystem för e-hälsoplattform

2018-05-25

Exjobbspresentation den 31 maj kl 10.15

Jennifer Hagman och Amanda Lindell presenterar sitt examensarbete Utveckling av belöningssystem för e-hälsoplattform i syfte att motivera hälsofrämjande beteendeförändringar den 31 maj kl 10.15 i sal DC:567 på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Detta projekt undersöker de bakomliggande faktorerna till den mänskliga motivationen och hur ett belöningssystem i en webbapplikation kan anspela på de omständigheter som bidrar till en beteendeförändring hos en person. Under informationsinsamlingen framgick det att människors motivation grundar sig i olika värderingar och det är därför viktigt att bibehålla ett individperspektiv i utformningen av systemet.

Kunskaperna används sedan för att ta fram ett förslag på ett belöningssystem som i ett senare skede ska kunna implementeras i LifePod. Det framtagna belöningssystemet tillämpar gamifierade mekanismer och designelement för att implementera funktioner för användaren som att kunna anta utmaningar, sätta upp egna mål samt följa sin personliga utveckling.

Handledare: Johanna Persson
Examinator: Mattias Wallergård
Opponenter: Ludvig Eek Hofmann, Ellen Petersson, Linda Xiang


Sidansvarig: