lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vinterkräksjuka - så undviker ni att smittas

2018-12-18

Nu börjar säsongen med vinterkräksjuka och influensa. Ny forskning visar att vinterkräksjukan troligen sprids via luft. Tidigare har man trott att den smittar enbart genom fysisk kontakt. 

– Det finns ganska lite kunskap om luftburen smitta. Och etablerade föreställningar om virusens spridningsvägar bygger ofta på ett svagt kunskapsunderlag, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artiklen: Vinterkräksjuka - så undviker ni att smittas, publicerad i SuntArbetsliv 2018-12-17

Mer information: Jakob Löndahl, 073–551 86 36, jakob.londahl@design.lth.se 


Sidansvarig: