lu.se

2022-09-01

Ny rapport: Stadsluftens hälsobelastning på barn

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. En ny studie visar att förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt

[...]

2022-06-02

Unikt kombolabb bäddar för nya forskningsgenombrott

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod

[...]

2022-05-30

Symposium med eHealth@LU 25-26 augusti

Vad har hänt inom området e-hälsa de senaste fem åren och vad är på gång för framtiden? Forskare från fem olika

[...]