lu.se

Nyheter

2021-12-10

Bättre kunskap behövs kring hur vi hanterar nanopartiklar

Christina Isaxon har alltid varit intresserad av hur små partiklar i luften påverkar vår hälsa. I takt med att samhällets användning av nanomaterial ökar, ställs forskningsfrågor om

[...]

2021-11-29

Jakt på bättre skyddsutrustning pågår – nyhet i Arbetarskydd

Visir, andningsskydd och annan skyddsutrustning kan vara ansträngande att använda under arbete, och kan medföra besvär

[...]

2021-11-16

”Bättre ventilation ska stoppa covid-19” – artikel i Forskning & Framsteg

Det finns olika sätt att minska smittrisken via luften i inomhusmiljöer.

[...]