lu.se

2022-06-02

Unikt kombolabb bäddar för nya forskningsgenombrott

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

[...]

2022-05-30

Symposium med eHealth@LU 25-26 augusti

Vad har hänt inom området e-hälsa de senaste fem åren och vad är på gång för framtiden? Forskare från fem olika

[...]

2022-04-26

DISPUTATION 29 april: Managing chemotherapy risks

Fel som kan uppstå vid behandling med cancerläkemedel utgör en potentiell risk för allvarliga patientskador.

[...]