Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet www.eat.lth.se

Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.eat.lth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Redaktionella tillgänglighetsproblem

  • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.
  • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte (helt) tillgängliga.
  • På vissa sidor blandas innehåll på svenska och engelska.
  • Vissa rubriker och rubrikstrukturer är otillgängliga.
  • Vissa listor är inte korrekt kodade och/eller används inte på rätt sätt.
  • Kontrasterna i vissa illustrationer, diagram, bilder, ikoner och filmer är otillräckliga.
  • Några ramar saknar title-attributet som gör det svårt för främst skärmläsaranvändare att avgöra om det är viktigt att gå in i en ram för att ta del av innehållet.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem snarast. 

Tekniska tillgänglighetsproblem

Översikt över tekniska tillgänglighetsproblem på LTH:s webbplats

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen www.eat.lth.se (intern testning). Vi har också låtit utomstående experter granska några av Lunds Tekniska Högskolas webbplatser.

Senaste bedömningen gjordes den 11 juli 2023.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 6 maj 2012.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 juli 2023.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22