Hoppa till huvudinnehåll

Risk- och säkerhetshantering

Området "Risk- och säkerhetshantering" fokuserar på att identifiera och hantera risk- och säkerhetsproblem både i arbetsmiljöer och i större säkerhetskritiska komplexa system. Samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO, Human factors) är en central utgångspunkt, liksom att vår forskning ska bidra till åtgärder för ökad säkerhet och hållbarhet.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och utförs i nära samarbete med olika industrisektorer, sjukvården och myndigheter. Forskningen kan beröra områden som förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetshantering, att skapa säkra arbetsförutsättningar och utformning av arbetsplatser, men också beröra områden som säkerhetskultur i organisationer, mänskligt beteende, systemsyn och lärande för säkerhet.

Forskning i fokus

Inom området "Risk- och säkerhetshantering" ingår studier om:

 • Säkerhetskultur och strålsäkerhet
 • Arbetsförutsättningar vid forskningsanläggningar med strålningsrisker
 • Resursförstärkt läkemedelsförsörjning
 • Patientsäkerhet – säker läkemedelshantering
 • Förutsättningar för effektivt krisberedskapsarbete
 • Riskbeteenden på byggarbetsplatser
 • Vibrationsexponering och förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Fallolyckor
 • Nanosäkerhet
   

Forskningsprojekt

Läs om forskningsprojekten i Lunds universitets forskningsportal:
Ergonomi och aerosolteknologi – projekt – Lunds universitet

Några projekt har egna webbplatser som listas här:

Forskarprofiler – i Lunds universitets forskningsportal

Säkerhetskultur och systemsäkerhet
Åsa Ek, docent

Säkerhetshantering
Jonas Borell, universitetslektor

Termiskt klimat och relaterade risker
Chuansi Gao, docent

Nanosäkerhet
Christina Isaxon, universitetslektor

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22