lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Risk- och säkerhetshantering

Området "Risk- och säkerhetshantering" fokuserar på att identifiera och hantera risk- och säkerhetsproblem både i arbetsmiljöer och i större säkerhetskritiska komplexa system. Samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO, Human factors) är en central utgångspunkt, liksom att vår forskning ska bidra till åtgärder för ökad säkerhet och hållbarhet.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och utförs i nära samarbete med olika industrisektorer, sjukvården och myndigheter. Vår forskning kan beröra områden som förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetshantering, att skapa säkra arbetsförutsättningar och utformning av arbetsplatser, men också beröra områden som säkerhetskultur i organisationer, mänskligt beteende, systemsyn och lärande för säkerhet.

Forskning i fokus

Forskning i fokus inom området "Risk- och säkerhetshantering":

Globala målen

Forskningen inom "Risk- och säkerhetshantering" knyter an till de globala målen, som beskrivs närmare på Designvetenskapers webblats:

Forskningsprojekt

Läs mer om våra forskningsprojekt i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

Sidansvarig:

Globala målen vid Designvetenskaper, LTH

Ergonomi och aerosolteknologi är en avdelning vid Institutionen för designvetenskaper. Forskningen vid Designvetenskaper utgår från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För verksamheten handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Arbetet med globala målen - på Designvetenskapers webbplats

Kontakt och information i Lunds universitets forskningsportal

Säkerhetskultur och systemsäkerhet
Åsa Ek, docent

Säkerhetshantering
Jonas Borell, universitetslektor

Termiskt klimat och relaterade risker
Chuansi Gao, docent

Nanosäkerhet
Christina Isaxon, universitetslektor