Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Inom Ergonomi och aerosolteknologi handlar forskningen om samspelet mellan människan och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Detta område kallas ofta människa-tekniksystem.

För avdelningen handlar det om att vara med och utforma miljöer för människans bästa utifrån FN:s globala mål, och forskningen görs på arbetsplatser och i andra miljöer där människor vistas till vardags. Samtidigt som forskningen har djup, med världsledande laboratorier inom aerosolteknologi, termisk miljö och visualisering, finns också en stor bredd med förmåga till helhetssyn över disciplingränserna.

Forskningsområden:

Nätverk och centrumbildningar

Avdelningens verksamhet kännetecknas av att nästan alltid ingå i ett större sammanhang, som en del av omfattande och komplexa studier. Till exempel koordinerar avdelningen och är medlemmar i flera centrumbildningar och forskningsnätverk, som du kan läsa mer om på respektive webbplats nedan:

LTH:s profilområde Aerosoler

LTH:s profilområde Aerosoler bidrar med kunskap om hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer, rena transporter samt hållbara material och städer.

Aerosoler – på LTH:s webbplats

Globala målen på Designvetenskaper

Forskningen inom Ergonomi och aerosolteknologi – som finns vid Designvetenskaper – utgår från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan.

Kontakt

Anders Gudmundsson

ämnesföreträdare
anders.gudmundsson@design.lth.se 

Erik Andersson

forskningskoordinator
erik.andersson@design.lth.se

Jessika Sellergren

kommunikationsansvarig
jessika.sellergren@design.lth.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-02