lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Inom Ergonomi och aerosolteknologi forskar vi kring samspelet mellan människan och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Detta område kallas ofta människa-tekniksystem.

För oss handlar det om att vara med och utforma miljöer för människans bästa utifrån FN:s globala mål, och forskningen görs på arbetsplatser och i andra miljöer där människor vistas till vardags. Samtidigt som vi har djup i vår forskning, med världsledande laboratorier inom aerosolteknologi, termisk miljö och visualisering, kan vi också visa upp en stor bredd med förmåga till helhetssyn över disciplingränserna. Vår verksamhet kännetecknas av att nästan alltid ingå i ett större sammanhang, som en del av omfattande och komplexa studier. Till exempel koordinerar vi och är medlemmar i flera centrumbildningar och forskningsnätverk, som du kan läsa mer om på respektive webbplats nedan:

Sidansvarig:

Globala målen vid Designvetenskaper, LTH

Ergonomi och aerosolteknologi är en avdelning vid Institutionen för designvetenskaper. Forskningen vid Designvetenskaper utgår från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För verksamheten handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Arbetet med globala målen - på Designvetenskapers webbplats

Kontaktuppgifter för mer information om forskningen

Anders Gudmundsson
ämnesföreträdare
anders.gudmundsson@design.lth.se 
+46 46 222 40 75

Erik Andersson
forskningskoordinator
erik.andersson@design.lth.se
+46 46 222 91 44

Jessika Sellergren
kommunikationsansvarig
jessika.sellergren@design.lth.se
+46 46 222 85 10