Hoppa till huvudinnehåll

Luftburna partiklar och hälsa

Luftföroreningar i form av luftburna partiklar har idag en framträdande roll inom flera av våra stora samhällsutmaningar, till exempel när det gäller att utveckla hållbara städer, hållbara inomhus- och arbetsmiljöer, ren energiproduktion och minskad klimatpåverkan.

Vid aerosol- och klimatlaboratoriet vid Lunds universitet finns avancerade tekniker för partikelgenerering och karakterisering samt möjligheter att utföra kontrollerade studier av partiklars hälsopåverkan. Forskarna inom området utför laboratorie- och fältstudier med mättekniker från små enkla sensorer till avancerade system för sekundupplösta studier av partikelstorlek och kemisk sammansättning.

Området arbetar i nära samarbete med industrin till exempel vid utveckling av nya nanomaterial, nya energiproduktions- och transportsystem, samt system för att minska smittspridning. Forskningen är ofta mångvetenskaplig i nära samarbete med experter inom medicin, yrkeshygien och klimatforskning.

Forskning i fokus

Inom området "Luftburna partiklar och hälsa" ingår studier om:

 • Mätning och karaktärisering av aerosolpartiklar i laboratorium
 • Hälsoeffekter av luftföroreningar
 • Fältstudier av luftföroreningar på arbetsplatser
 • Förnyelsebara bränslen och motoravgaser
 • Detektion av luftburna virus och bakterier
 • Inomhusluftens partiklar och hälsoeffekter
 • Nanosäkerhet
 • Toxikologiska studier av aerosol i cellkulturer
 • Kliniska studier med människor i exponeringskammare
 • Sot och förbränningsemissioner
 • Luftkvalitetsmätningar utomhus
 • Lungdiagnostik och nanopartiklar
   

Forskningsprojekt

Läs om forskningsprojekten i Lunds universitets forskningsportal:
Ergonomi och aerosolteknologi – projekt – Lunds universitet

Några projekt har egna webbplatser som listas här:

LTH:s profilområde Aerosoler

LTH:s profilområde Aerosoler bidrar med kunskap om hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer, rena transporter samt hållbara material och städer. LTH Aerosoler koordineras och organiseras av Ergonomi och aerosolteknologi. Forskningen bedrivs i nära samarbete med externa aktörer för att möta samhälleliga och industriella behov.

Aerosolers webbsida – på LTH:s webbplats

Forskarprofiler – i Lunds universitets forskningsportal

Exponering i arbetsmiljö
Anders Gudmundsson, professor

Hälsosamma inomhusmiljöer, exponering och hälsoeffekter
Aneta Wierzbicka, docent

Aerosol-masspektroskopi
Axel Eriksson, bitr universitetslektor

Nanopartiklar, toxikologi och global hälsa
Christina Isaxon, universitetslektor

Lungor, smittspridning och bioaerosoler
Jakob Löndahl, Professor

Askor och materialåtervinning, MAXIV, lungdeposition och barns exponering
Jenny Rissler, docent

Förbränning, sot, hälsa
Joakim Pagels, docent

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22