Hoppa till huvudinnehåll

Människan i arbete

Arbetet utgör en stor del av vårt liv. Ingen ska behöva fara illa eller bli sjuk av sitt arbete utan tvärtom – arbetet ska berika våra liv och vara hälsofrämjande. Oavsett var vår arbetsplats är kommer vi att påverkas av den omgivande fysiska, sociala och organisatoriska miljön samt av de tekniska system som ingår.

Ergonomi och aerosolteknologi har ett brett spektrum av olika forskningsområden som vill förstå och förbättra arbetsmiljön. Vår forskning är omfattande och ingår ofta i ett större sammanhang – flervetenskapligt och tillsammans med andra experter som exempelvis epidemiologer, medicinare, psykologer och samhällsvetare. Vi använder oss av olika metoder och angreppssätt som laborativa studier, observationsstudier, enkäter och aktionsforskning.

Avdelningen studerar utmaningar som svenskt arbetsliv står inför, som till exempel nya anställningsformer, digitalisering, klimatförändringar och nya tekniker som LED-belysning, och det finns ett flertal laboratorier för studier av exempelvis belysning, termiskt klimat, användbarhet och virtual reality.

Forskning i fokus

Inom området "Människan i arbete" ingår studier om:

 • Hälsosamma inomhusmiljöer
 • Bländfri och flimmerfri belysning
 • Anpassning och åtgärder mot klimatförändringar
 • Termiskt klimat i inomhusmiljö och arbetslivet
 • Gränslöst arbetsliv
 • Aktivitetsbaserade arbetsplatser
 • Ledarskap
 • Hemtjänst och hemsjukvård
 • Teamarbete
   

Forskningsprojekt

Läs om forskningsprojekten i Lunds universitets forskningsportal:
Ergonomi och aerosolteknologi – projekt – Lunds universitet

Några projekt har egna webbplatser som listas här:

Forskarprofiler – i Lunds universitets forskningsportal

Kemiska och fysikaliska exponeringar i arbetsmiljön
Anders Gudmundsson, professor

Inomhusmiljö
Aneta Wierzbicka, docent

Termisk miljö och hälsoeffekter av klimatförändringar
Chuansi Gao, docent

Arbetsmiljöhögskolan, arbetsliv och arbetsorganisation
Jonas Borell, universitetslektor

Interaktionsdesign
Susanne Frennert, universitetslektor

Human factors, teamarbete och arbetets organisering
Christofer Rydenfält, bitr universitetslektor

Belysning- och belastningsergonomi
Hillevi Hemphälä, bitr universitetslektor

Användbarhetstudier
Joakim Eriksson, forskningsingenjör

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22