Hoppa till huvudinnehåll

Människan i virtuella miljöer

Framstegen inom datorgrafik, sensorer och skärmteknik har gjort att vi idag kan framställa artificiella stimuli som ”lurar” människans sinnen att tro att hon befinner sig i en virtuell verklighet. Med denna Virtual Reality-teknik kan vi simulera miljöer, artefakter och sociala situationer med hög grad av realism och kontroll.

Inom forskningen studeras hur människor interagerar och reagerar i virtuella miljöer, beteendemässigt såväl som fysiologiskt. En stor del av forskningen äger rum i Virtual Realitylaboratoriet, och några typiska forskningsfrågor är:

 • Hur ska interaktionen med en virtuell miljö utformas för en viss uppgift?
 • Vad kan man lära sig genom att träna i en virtuell miljö?
 • Hur påverkas människor psykologiskt och fysiologiskt av att interagera med olika virtuella miljöer?

Forskning i fokus inom området "Människan i virtuella miljöer":

 • VR som hälsointervention inom äldrevården
 • VR i cancerrehabilitering
 • VR som lärverktyg i grundskolan
 • VR för stadsplanering
 • VR för analys av komplexa datamängder
 • Augmented Reality (AR) för industrioperatörer
   

Forskningsprojekt

Läs om forskningsprojekten i Lunds universitets forskningsportal:
Ergonomi och aerosolteknologi – projekt – Lunds universitet

Forskarprofiler – i Lunds universitets forskningsportal

Mattias Wallergård
Docent

Günter Alce
Postdoktor

Joakim Eriksson
Forskningsingenjör

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22