Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens vård

Forskningen handlar om samspelet mellan teknik, organisering och människa och hur detta kan förbättras så att vårdarbetet och vården blir mer hållbar.

Studierna genomförs i nära samarbete med vårdpraktiken som ofta inspirerar till våra frågeställningar. Många av projekten handlar om förändrings- och förbättringsprocesser samt hur de påverkar arbetet och arbetsmiljön. Förändringarna kan bland annat vara digitalisering eller nya sätt att leda, organisera och utföra arbetet.

Arbetet sker i flexibla forskargrupper där olika kunskapsområden kombineras. Detta gör det möjligt att förstå och analysera komplexa miljöer och processer samt ge förslag på olika slags förbättringar. Forskningen har också tillgång till flera laboratorier – Virtual Realitylaboratoriet, Användbarhetslabbet och fullskalelaboratoriet – där vi kan testa och utveckla olika lösningar tillsammans med intressenter från praktiken.
Forskningslaboratorier – på Designvetenskapers webbplats.

Forskningsområdet koordinerar samverkansinitiativet eHealth@LU och är medlemmar i centrumbildningen Metalund.

Forskning i fokus

Forskning i fokus inom området "Framtidens vård":

  • Digitalisering och e-hälsa
  • Arbetsmiljö 
  • Organisering och processer
  • Patientsäkerhet
     

Forskningsprojekt

Läs om forskningsprojekten i Lunds universitets forskningsportal:
Ergonomi och aerosolteknologi – projekt – Lunds universitet

Forskarprofiler – i Lunds universitets forskningsportal

Digitalisering, ehälsa
Gudbjörg Erlingsdóttir, docent

Arbetsmiljö
Susanne Frennert, universitetslektor

Organisering och processer
Christofer Rydenfält, bitr universitetslektor

Patientsäkerhet
Åsa Ek, docent

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22