lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ledig tjänst: Doktorand i arbetsmiljö - ljusets påverkan på människan

2018-06-18

Vid avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi, EAT, vid institutionen för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet bedrivs forskning kring samspelet mellan människan, dennes arbete och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. 

Denna doktorandtjänst är inriktad mot synergonomi och synergonomiska riskbedömningar. För forskning inom detta område har vi bland annat tillgång till ett välutrustat ljuslaboratorium. Vi bedriver också en omfattande grundutbildning inom området. Några av de studier som har bedrivits inom detta område är hur man ska utforma den visuella miljön för brevbärare och operationspersonal, men även studier för hur icke-visuellt flimmer påverkar oss. 

Läs mer och sök tjänsten: https://lu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:214222/


Sidansvarig: