lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Personal

Roland Akselsson
professor emeritus 
046 222 92 66
roland.akselsson@design.lth.se
Günter Alce
postdoc
046 222 46 96
gunter.alce@design.lth.se
Malin Alsved
doktorand
malin.alsved@design.lth.se 
Christina Andersen
doktorand
046 222 08 92
christina.andersen@design.lth.se 
Erik Andersson
forskningskoordinator
046 222 91 44
erik.andersson@design.lth.se

Ville Berg Malmborg
doktorand
ville.berg@design.lth.se

Hajnalka Bodnar
forskningskoordinator
046 222 34 17
hajnalka.bodnar@design.lth.se
Mats Bohgard
professor emeritus
046 222 80 16
mats.bohgard@design.lth.se
Jonas Borell
bitr. universitetslektor
046 222 80 61
jonas.borell@design.lth.se
Elisabeth Dalholm Hornyanszky
universitetslektor
046 222 33 42
elisabeth.dalholm_hornyanszky@design.lth.se
Eileen Deaner
forskningskoordinator, översättare
046 222 39 34
eileen.deaner@certec.lth.se
Åsa Ek
universitetslektor, docent
046 222 80 45
asa.ek@design.lth.se
Axel Eriksson
postdoktor
046 222 95 19
axel.eriksson@design.lth.se 

 

Joakim Eriksson
forskningsingenjör
046 222 80 15
joakim.eriksson@design.lth.se
Gudbjörg Erlingsdottir
universitetslektor, docent
046 222 04 96
gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

Karin Fisk
doktorand
046 17 69 34
karin.fisk@design.lth.se

AnnSofie Fyhr
doktorand
046 222 32 84
annsofie.fyhr@design.lth.se
Chuansi Gao
universitetslektor, docent
046 222 32 06
chuansi.gao@design.lth.se
Ilnaz Golestani
Forskningsadministratör
046 222 17 36
ilnaz.golestani@design.lth.se
Louise Gren
doktorand
louise.gren@design.lth.se 
Anders Gudmundsson
Professor, ämnesföreträdare
046 222 40 75
anders.gudmundsson@design.lth.se
Per Gustafson
doktorand
046 222 37 48
per.gustafson@design.lth.se
Amitava Halder
doktorand
046 222 80 05
amitava.halder@design.lth.se
Maria Hedin
forskarassistent
maria.hedin@design.lth.se 
Hillevi Hemphälä
bitr. universitetslektor
046 222 39 36
hillevi.hemphala@design.lth.se
Veronica Ideböhn
doktorand
046 222 83 14
veronica.idebohn@design.lth.se 
Christina Isaxon
bitr. universitetslektor
046 222 39 35
christina.isaxon@design.lth.se

Jonas Jakobsson
doktorand
046 222 46 94
jonas.jakobsson@design.lth.se
Lise Jensen
universitetsadjunkt
lise.jensen@design.lth.se 
Gerd Johansson
seniorprofessor
046 222 80 17
gerd.johansson@design.lth.se
Kalev Kuklane
universitetslektor, docent
046 222 78 33
kalev.kuklane@design.lth.se
Roger Larsson
doktorand
roger.larsson@design.lth.se 

Eva Leth
doktorand
0766 48 65 27
eva.leth@design.lth.se

Lena Leveen
institutionsadministratör
046 222 46 95
lena.leveen@certec.lth.se
Jessica Lindvall
ekonom
046 222 80 18
jessica.lindvall@design.lth.se 
Magali Ljungar-Chapelon
fil.dr digital gestaltning
046 222 79 75
Magali.Ljungar-Chapelon@design.lth.se 
Karin Lovén
doktorand
046 222 96 22
karin.loven@design.lth.se 
Karin Lundgren
doktorand
046 222 76 23
karin.lundgren@design.lth.se
Rikard Lundstedt
doktorand
046 222 79 16
rikard.lundstedt@design.lth.se 
Jakob Löndahl
universitetslektor, docent
046 222 05 17
jakob.londahl@design.lth.se
Patrik Nilsson
forskningsingenjör
046 222 32 84
patrik.nilsson@design.lth.se

Susanne Nordbeck
administrativ koordinator
046 222 40 95
susanne.nordbeck@design.lth.se 
Helena Olivik
doktorand
helena.olivik@design.lth.se 
Yuliya Omelekhina
doktorand
046 222 39 37
yuliya.omelekhina@design.lth.se 
Anna-Lisa Osvalder
gästprofessor
anna-lisa.osvalder@design.lth.se 
Joakim Pagels
universitetslektor, docent
046 222 16 88
joakim.pagels@design.lth.se
Johanna Persson
bitr. universitetslektor
046 222 43 58
johanna.persson@design.lth.se
Jakob Petersson
doktorand
046 222 81 30
jakob.petersson@design.lth.se 
Lena Petersson
doktorand
046 222 05 33
lena.petersson@design.lth.se
Madeleine Petersson Sjögren
doktorand
046 222 83 14
madeleine.petersson_sjogren@design.lth.se 
Jenny Rissler
universitetslektor, docent
046 222 05 34
jenny.rissler@design.lth.se
Calle Rosengren
universitetslektor
046 222 39 11
calle.rosengren@design.lth.se
Johanna Rydeman
informationsassistent
johanna.rydeman@design.lth.se 
Christofer Rydenfält
bitr. universitetslektor
046 222 98 91
christofer.rydenfalt@design.lth.se
Jessika Sellergren
kommunikatör
046 222 85 10
jessika.sellergren@design.lth.se 
Mattias Wallergård
universitetslektor
046 222 91 77
mattias.wallergard@design.lth.se 
Aneta Wierzbicka
universitetslektor, docent
046 222 40 14
aneta.wierzbicka@design.lth.se
Britt Östlund
gästprofessor
046 222 40 66
britt.ostlund@design.lth.se
Sidansvarig: