lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

LTH:s labb öppnar dörrarna för företagen

2018-01-19

Två personer är omgivna av en virtuell inomhusmiljö

VR-laboratoriet är ett av sex labb som görs tillgängliga för företag som en del av initiativet LTH Open door. Foto: Jenny Leyman

Sex laboratorier på Lunds tekniska högskola blir nu tillgängliga för stora och små företag. Nya initiativet LTH Open door ska ge fler innovationer och samarbeten med näringslivet.

På torsdagen hölls den officiella invigningen av Lunds tekniska högskolas nya initiativ LTH Open door. Konceptet går i korthet ut på att högskolan välkomnar utomstående, såväl uppstartsföretag som etablerade bolag, att använda labbmiljö och utrustning.

Det handlar om sex laboratorier med olika inriktning som företag nu kan få tillgång till:

  • 3D-printing
  • Biomedicin
  • Elektronik
  • Laser
  • Nanoteknik
  • VR (Virtual Reality)

Högskolans medarbetare står för instruktioner och support till labbens utrustning. Kostnaden för att använda utrustningen varierar mellan de olika labben.

Högskolan skriver i en kommentar att man hoppas att LTH Open door ska bidra till att förenkla företagens innovationsprocess och inleda nya samarbeten.

Läs artikeln: LTH:s labb öppnar dörrarna för företagen, 8till5, publicerad 2018-01-19

Mer om 3D-printlaboratoriet 
Mer om VR-labbet


Sidansvarig: