lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Måste arbete vara en hälsorisk?

2017-07-03

Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet - t ex stress - ett av de vanligaste hälsoproblemen.

Besök oss i Almedalen! Representanter från centrumbildningen för arbetsmiljöforskning MetaLund vid Lunds universitet diskuterar tillsammans med FORTE och AFA Försäkring

Tid: onsdag 5 juli, kl 12.45 - 13.45
Plats: Hästgatan 13, innergård

Medverkande:
Jonas Borell, Psykolog och forskare, Arbetmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Ethel Forsberg, Generaldirektör, FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
Anders Gudmundsson, Professor, Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet
Catarina Nordander, Docent, Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
Susanna Stymne Airey, Chef för enhet Förebygga, FoU-avdelningen vid AFA Trygghetsförsäkring
Mats Bohgard, Moderator och professor emeritus, Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet

Mer information: Måste arbete vara en hälsorisk? 


Sidansvarig: