lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Measuring volatile nicotine from electronic cigarettes

2017-06-08

Simon Lundegard presenterar sitt examensarbete i aerosolteknologi den 8 juni kl 14.15 i sal DC:567.

Titel: Measuring volatile nicotine from electronic cigarettes

Examensarbetet har utförts i samarbete med McNeil AB och handlar om hur nikotin frigörs från aerosolpartiklar genererade med e-cigaretter.

Handledare: Jakob Löndahl, Mikael Sundahl och Lee Kelepouris
Examinator: Joakim Pagels


Sidansvarig: