lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ny bok om säker vård i hemmet

2019-04-08

närbild på person som läser boken Hemsjukvård

Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och  sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det  egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsäkerhet.

Nu kommer en ny bok ”Hemsjukvård - olika perspektiv på trygg och säker vård” under redaktion av Mirjam Ekstedt och Maria Flink. I denna antologi åskådliggörs patientsäkerhet inom hemsjukvården utifrån ett system- teoretiskt perspektiv, med ett stort antal patientfall som exempel. Boken riktar sig till alla yrkesgrupper verksamma inom eller intresserade av hemsjukvård.

– I och med att vården i hemmet ökar och blir allt mer komplex känns denna bok som ett viktigt bidrag för att sätta fokus på hur vården i hemmiljön ska utvecklas för att bli säker och bra för både patienter och personal. Att det är ett hem för den ena parten och en arbetsplats för den andra är en av flera utmaningar som skiljer hemmiljön från den traditionella vårdmiljön, säger Johanna Persson, forskare i Arbetsmiljöteknik och en av författarna till ett av kapitlen i antologin.

Boken ges ut av Liber. Mer information: https://www.liber.se/produkt/hemsjukvard-21117
Kontakt: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se, 046-222 43 58


Sidansvarig: