lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nytt EU-projekt ska leda till ökad klimatberedskap

2017-09-27

Intensiteten och frekvensen av extremt väder ökar med klimatförändringar. Samhället måste öka beredskapen för att anpassa sig till allt mer extrema klimat, eftersom värmeböljor och köldknäppar är stora hälsoutmaningar för arbetare, äldre och utsatta grupper.

I ett nytt EU-projekt ska dagens klimatinformationstjänster integreras med modeller för mänskliga faktorer för att kunna skapa individuella utvärderingsverktyg, som sedan ska utvecklas till en app som täcker en stor mängd miljöförhållanden. Att kunna räkna in individuella faktorer kommer vara av stort värde för personer som står inför kraftiga väderförhållanden, både i varningssyfte och för möjligheter till anpassning.

Bakom projektet står nio partners från Sverige, Danmark och Nederländerna, med finansiering från European Research Area for Climate Services.

Projektledare: Chuansi Gao, chuansi.gao@design.lth.se, 046-222 32 06

 


Sidansvarig: