lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Risk för hälsoskadlig värme inomhus under värmebölja

2019-03-24

Karin Lundgren Kownacki, forskare i Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet

Den pågående klimatförändringen innebär en ökad risk för värmeböljor och efterföljande värmestress, särskilt i tätorter där värmeöar kan uppstå. Höga temperaturer kan påverka människors hälsa negativt, framför allt om exponeringen pågår under längre tid. Dock har få studier fokuserat på den termiska miljön inomhus under värmeböljor trots att det är i inomhusmiljöer skandinaver tillbringar majoriteten av sin tid.

Den nyligen publicerade artikeln Heat stress in indoor environments of Scandinavian urban areas i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health beskriver hur hälsoskadlig värme kan uppstå inomhus, hur den kan identifieras och vilka åtgärder som kan vidtas på individ och fastighetsnivå.

Karin Lundgren Kownacki, som är forskare i Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds universitet och en av författarna till artikeln, berättar att resultaten visar att det finns ett samband mellan utomhusklimat och inomhusklimat i byggnader utan luftkonditionering, men uppkomsten av hälsoskadlig värme inomhus under värmeböljor är komplex. Den beror till exempel på byggnadstyp, fönsterplacering, bostadsområdets termiska utomhusmiljö samt den boendes påverkan och beteende.

– Dagens värmevarningssystem baseras på utomhusförhållanden vilket kan leda till en missvisande bild av hälsoeffekterna och utgöra ett hinder för utvecklingen av mer effektiva åtgärder, säger Karin Lundgren Kownacki, och fortsätter:

– Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas, till exempel använda solavskärmning som markiser och vegetation, men också personliga avkylningstekniker såsom fläktar och kylvästar samt integrera latenta värmelagringsmaterial i fasader, tak, golv och fönster.

Heat stress in indoor environments of Scandinavian urban areas är publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health:
https://lup.lub.lu.se/search/publication/e8d96efb-431b-46b8-bc61-f47b8d0e3c97

Mer information:
Karin Lundgren Kownacki, karin.lundgren_kownacki@design.lth.se, 046-222 76 23


Sidansvarig: