lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vårt allt varmare klimat påverkar arbetslivet

2018-04-17

Människor som arbetar i varma klimat är en utsatt grupp när klimatförändringarna bidrar till allt högre temperaturer. Att arbeta i hetta kan leda till värmestress med negativa hälsoeffekter som följd. Om temperaturen fortsätter stiga kommer det inte vara möjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken eller i vissa delar av världen i framtiden, visar en ny avhandling i Arbetsmiljöteknik vid LTH.

− Fysiskt arbete skapar mycket värme som kroppen måste göra sig av med. Att svettas är det mest effektiva sättet att hålla temperaturen nere, men arbetar man hårt i ett hett klimat är det inte alltid kroppen klarar av det själv. Då kan man drabbas av värmestress med förhöjd kroppstemperatur, förhöjd stressnivå och försämrad blodcirkulation som följd, säger Karin Lundgren-Kownacki, som nyligen disputerat med en avhandling om arbete i varma klimat.

I staden Chennai i Indien är arbetarnas värmebelastning hög. Karin Lundgren-Kownacki har följt arbetare vid ett tvätteri, en byggnadsarbetsplats, ett jordbruk, en kakfabrik, en matsal och ett tegelbruk för att se hur värmen påverkade deras produktivitet samt vilka effekter den fick på deras hälsa. I Chennai brukar temperaturen vara runt 30 grader och luftfuktigheten är mycket hög. På flera av arbetsplatserna arbetar man utomhus i direkt solexponering, och de flesta av inomhusarbetsplatserna saknar luftkonditionering.

− Det är en mycket tuff arbetssituation för människorna som jobbar i den här extrema värmen. Det är hett och fuktigt, arbetet fysiskt tungt, rasterna är få eller inga alls och tillgången till rent dricksvatten för att återhämta sig finns sällan. Om temperaturen fortsätter att stiga, kommer det i framtiden troligtvis inte vara möjligt att arbeta fysiskt utomhus, som inom jordbruk och byggnadsarbete, i dessa delar av världen 

− Det innebär stora konsekvenser för människors försörjning och länders ekonomier. Uppskattningar visar att värmeexponeringens påverkan på arbetskapaciteten år 2010 kostade den globala ekonomin 300 miljarder dollar. År 2030 beräknas den ökade värmen bidra till kostnader på 2,5 triljoner dollar, säger Karin Lundgren-Kownacki.

För att möta arbetsplatsernas utmaningar som följer av den globala uppvärmningen, menar Karin Lundgren-Kownacki att det krävs en större medvetenhet om hur uppvärmningen påverkar de redan väldigt varma arbetsplatserna och att åtgärderna för att motverka arbetarnas utsatthet måste ske på alla samhällsnivåer och i mer tydlig samverkan med arbetarna själva.

− Det behövs ett helhetsperspektiv för att säkerställa att lösningar för utsatta arbetstagare innehåller en blandning av lokalt lämplig teknik och att mänskliga rättigheter respekteras. Arbetarnas kunskap om sin egen arbetsmiljö behöver användas mer och på ett bättre sätt, och de tekniska lösningarna måste utformas tillsammans med deras egen röst om sitt arbete.

Jessika Sellergren

Karin Lundgren-Kownacki har utfört sin forskning vid Arbetsmiljöteknik, LTH, Lunds universitet. Flera av forskningsstudierna har skett i samverkan med andra ämnen vid Lunds universitet - som arbets- och miljömedicin, livsmedelsteknik och psykologi.

Kontakt:
Karin Lundgren-Kownacki, Arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH
karin.lundgren_kownacki@design.lth.se
046-222 76 23
0703-63 59 69

Avhandlingen The Heat is on finns för nedladdning i Lunds universitets publikationssystem:
https://lup.lub.lu.se/search/publication/ba70f936-4252-4093-8e4d-862dc6ae010e


Sidansvarig: